Strešný systém


Pri širokej ponuke strešných krytín na trhu sa vynára otázka, ktorú z nich si vybrať.Zväčša rozhodujú záujmy majiteľa, veľkosť investície, exkluzívnosť či nenáročnosť domu, konštrukcia krovu, poveternostné podmienky atď.


Typy striech:

Pultová strecha:
Charakteristická je len jednou strešnou plochou s rôznym sklonom.

Sedlová strecha:
Tvoria ju dve strešné plochy, ktoré sa stretávajú na vrchole strechy – na hrebeni. Je stavebne najjednoduchším, ale aj najlacnejším variantom. Sedlovú strechu možno navrhovať v sklonoch od 25 do 45 stupňov a viac.

Valbová strecha:
Na všetkých stranách pôdorysu je zošikmená, a teda aj konštrukčne zložitejšia. Spomedzi všetkých typov striech vytvára najmenej obstavaného priestoru. Často sa používa na zastrešenie domov v tvare L.

Stanová strecha:
Všetky jej strešné plochy sa stretávajú v jednom bode na vrchole.

Manzardová strecha:
Plocha pôdorysu sa dá maximálne využiť na bývanie a optimálne využiteľný je aj obstavaný priestor podkrovia. Nevýhodou manzardovej strechy je jej mohutný vzhľad. Často môžeme vidieť aj tzv. nepravú manzardovú strechu, ktorá vznikne obložením posledného podstrešného podlažia strešnou krytinou.